Menú Cerrar

Aclaración sobre o sistema GPS a empregar no rallye

Tras recibir varias consultas sobre a instalación de localizadores GPS para mellorar o control e a seguridade de cada participante durante a carreira, vémonos obrigados a desmentir os bulos que están circulando en canto á necesidade de ter que mercar e colocar nos vehículos diferentes elementos como poden ser antenas, soportes, botoneiras, etc.

De conformidade co estipulado no Regulamento Deportivo da Copa de España de Rallyes de Asfalto, será obrigatoria a utilización tanto para os recoñecementos como durante o rallye, do sistema GPS establecido polo organizador, para tódolos equipos inscritos.

Dito sistema é o que se aluga directamente ao formalizar a inscripción, polo que non é necesario mercar nada, nin realizar previamente instalación algunha nos vehículos. A montaxe realizarase simultaneamente coas Verificacións Técnicas, á saída das mesmas.