Menú Cerrar

Fichas de Equipamento de Seguridade

A continuación temos todo o relacionado coa Ficha de Equipamento de Seguridade para os participantes, en diferentes formatos.

Esta Ficha de Equipamento débese entregar nas Verificacións Administrativas para a súa comprobación e, posteriormente, co visto bo, entregarse ao Delegado Técnico do certame, momento no cal deberase asinar a Ficha de Equipamento, nunca antes. O Delegado Técnico non recollerá, nin entregará a etiqueta de VERIFICADO, a ningún vehículo si non tivese recibida correctamente rechea a Ficha de Equipamento de Seguridade, polo que se recomenda non deixar este procedimiento para última hora e anticiparse cubríndoa previamente á entrega de documentación, tal e como se recolle na regulamentación.

⇒ NORMATIVA

⇒ EXEMPLO DE COMO CUBRIR A NOSA FICHA

⇒ FORMULARIO PARA CUBRIR A NOSA FICHA