Menú Cerrar

Protocolo de risco COVID-19

Co fin de velar pola saúde de todos e poder advertir ás autoridades pertinentes acerca dalgún posible brote ou contaxio durante a celebración do evento, a organización require que tanto os propios membros que desempeñen algunha función na carreira, coma os participantes, a prensa acreditada e o público en xeral se rexistre a través dos diferentes formularios online que a continuación se indican:

⇒ Rexistro para asistir como PÚBLICO

Tanto para acceder ao Parque de Asistencias como para presenciar o Treito Espectáculo (TC1-Narón) será imprescindible inscribirse nesta web e así obter o código QR que nos permitirá entrar.


⇒ Solicitude para Acreditación de PRENSA

Solamente poderán solicitar acreditación os membros de prensa que conten coa correspondente licencia federativa ou os medios oficiais do rallye. Como medida preventiva, elimínase a Sala de Prensa para evitar formar grupos nun lugar pechado.


⇒ Formulario a cubrir polos MEMBROS DA ORGANIZACIÓN

Cada persoa que realice algunha función co desenrolo do rallye deberá cumplimentar este formulario cun máximo de 5 días antes do inicio da competición, é dicir, a propia semana da carreira.


⇒ Formulario a cubrir polos MEMBROS DOS EQUIPOS PARTICIPANTES

Cada persoa que forme parte dalgún equipo, sexa piloto, copiloto ou asistencia, deberá cumplimentar este formulario coun máximo de 5 días antes do inicio da competición, é dicir, a propia semana da carreira.